Spelande på film gestaltas ofta glamoröst med framgångsrika, ofta unga, människor som står på toppen av sin karriär. De beger sig till Las Vegas för att ”leva livet”, smäller några tusen dollar och återvänder sedan till det vanliga livet. Men för de tusentals svenskar som lider av spelberoende är verkligheten allt annat än glamorös. För många handlar det i första hand om överlevnad och den bekymmerslösa tillvaron med stora insatser och vinster som återges på filmduken har liten verklighetsförankring.

Visserligen är det sant att många som spelberoende ofta börjar sin bana med att vinna en eller flera större eller mindre vinster för att sedan ”fastna” i spelandet och förlora desto mer, men för lejonparten bottnar beroendet i djupare invärtes konflikter. Många spelberoende har problem med Impulsivitet och upplever sig ha haft en otrygg uppväxt. Spelberoende är sällan ett isolerat beroende många har sedan tidigare erfarenhet av annan beroendeproblematik eller kommer i kontakt med andra missbruksformer genom spelandet.

Den vetenskapliga undersökningen Swedish longitudinal gambling study, Swelogs stärker bilden av att psykisk ohälsa hänger ihop med spelberoende. I intervjustudien genomförd på uppdrag av Statens folkhälsoinstitut tillfrågades 2 000 personer om deras spelvanor och beteendemönster. Intervjuerna slår fast att det finns en stark koppling mellan belöningstänkande med återkommande förhoppningar om en stor spelvinst och spelberoende, men spelandet tycks även bero på faktorer som ekonomiska svårigheter, negativa livshändelser, otrygghet i bostadsområdet och psykisk ohälsa. Generellt är likheterna stor mellan missbruk av spel och andra överdrivna och ohälsosamma relationer som t.ex. alkoholism.

Svåra att hitta men utmärker sig negativt på arbetet

Uppskattningsvis är omkring 250 000 svenskar spelberoende i någon grad. Den kanske största utmaningen när man talar om spelberoende, är att detta missbruk varken luktar eller syns. Även om dessa individer kan vara svåra att fånga upp, utmärker sig dessa människor ofta på olika vis, inte minst på arbetsplatsen. Vanliga beteenden hos problemspelare är att man kommer för sent till jobbet och går tidigare än avtalat samt att man i olika grad missköter sina arbetsuppgifter. Ett grund problem är att ytterst få spelare väljer att tala öppet om sina problem med kollegorna. Att vara spelberoende innebär stor skam och få arbetsplatser har klara strategier för hur de skall kunna stötta sina medarbetar i detta.

Tommy Strömstedt på Unionen har egen erfarenhet av vad spelande kan ställa till med. Tommy är idag verksam inom Unionen fackförbund och aktiv medlem i Gamblers Anonymous där han deltagit i flera självhjälpskurser. Hans upplevelse är att det råder stor ovisshet i hur man ska hantera problemet på arbetsplatsen. Han menar även att spelmissbrukare ofta inte får någon som helst respekt och berättar: ”på arbetsplatsen blir man en pajas som gjort av med sin lön trots att den precis betalats ut”.

Hjälp med missbruket

För den som söker hjälp vid spelberoende finns i första hand ett antal kamratföreningar och självhjälpsgrupper att tillgå. I andra hand kan något svenskt fackförbund bistå med samtalskontakter Kommunen skall även ha tagit fram särskilda handlingsplaner för hur man skall kunna komma tillrätta med allehanda missbruk.