Sedan 2006 har fenomenet som i dagligt tal kallas för sms lån ökat från 1 företag till ett drygt hundratal på mindre än 8 år och idag omsätter dessa företag miljarder från deras utlåning under kortare perioder till personer som behöver en extra knuff i sin ekonomi för att hantera oväntade utgifter. Ett sms lån kan båda hjälpa och stjälpa människor i en ekonomisk svår sits beroende på hur man väljer att använda lånet och att man är medveten om att måste betala tillbaka lånet då man annars riskerar att hamna i en mycket värre ekonomisk sits.

Att de flesta människor inte inser att sms lån både kan användas för positiva förändringar i ens ekonomi visar på att dessa människor inte tänkt speciellt långt men som jag tidigare nämnde krävs det att man är medveten om vilka resurser man har till sitt förfogande så att man kan betala tillbaka lånet. Jag har vid fyra tillfällen använt mig av sms lån för att hantera oväntade utgifter som annars skulle gått vidare till inkasso eller i ett fall kronofogden och genom att använda mig av ett sms lån har jag sparat tusentals kronor som jag annars behövt betala i avgifter.

Så besök smslanen.com för att hitta mer information om sms lån och för att se vilka fördelar ett sms lån kan ge dig!