En nyhet som nog många missat är att företaget Teloteket förvärvat Alektum Groups kunder inom framförallt fastnät och mobilanvändning även om det i viss mån även fanns mobila bredband bland de kunder som Teloteket förvärvade.

Alektum Group hade sedan företaget 4One gått i konkurs administrerat dessa kunder men det gör dem inte längre. Teloteket som själva säger sig vara den bästa operatören som inriktat sig mot företagsabonnemang för små och medelstora företag har på det sättet fått omkring 800 nya kunder.

Något som inte är så förvånande då Teloteket har ett bra rykte för att kunna minska kostnaderna för sina kunder jämfört med de flesta stora operatörer som finns på marknaden. Kunderna har redan från dag ett kunnat få en bättre tjänst än den som de hade tidigare. Då Teloteket har ett mycket bredare tjänsteportfölj än både Alektum och 4One.

Enligt Teloteket så ligger det här köpet precis i det som de vill göra. Att öka sin kundbas både genom att själva sälja in sin produkt mot företagarna och att köpa upp mindre operatörer. På det sättet så kan kunderna få en mycket bättre tjänst och till ett mycket lägre pris.

Vi på fair-play.se hittade informationen om Teloteket som vi tycker verkar vara ett spännande företag på den välkända sig mobilforalla.se som har en mycket längre artikel om uppköpet.

Här kan du läsa artikeln om Teloteket