Något som de flesta inte känner till är att de flesta som arbetar med bokföring faktiskt gör det i Excel först och sedan manuellt lägger in detta i ett bokföringsprogram. Då talar vi inte om vanliga verifikationer utan de större sådana där det ska delas upp i flera poster. Något som för de flesta ekonomichefer inte är något speciellt utan händer hela tiden. Därför är det konstigt att de flesta bokföringsprogrammen faktiskt inte kan klara av att sköta den importen.

Något som länge varit ett stort problem då det faktiskt enbart funnits en sådan funktion i de väldigt dyra bokföringsprogrammen. Men om man pratar om Fortnox så finns det faktiskt ingen funktion för att importera från Excel till SIE som formatet på bokföringsprogrammen heter. Något som är väldigt jobbigt då det öka den manuella bördan rätt markant. Något som inte är speciellt kul för den ekonomiansvarige som måste sitta och manuellt mata in den data som redan finns i Excel.

Anledningen till varför man gör på det här sättet är framförallt för att kunna räkna ut ordentligt den informationen som finns i verifikaten och på en översikt. Något man inte heller kan göra i ett vanligt bokföringsprogram. Därför är det bra att man nu kan använda sig av XL2SIE för att göra en import från Excel till valfritt bokföringsprogram.

Så om du är intresserad av att kunna göra en import från Excel till SIE så hittar du det på https://xl2sie.se.